Baskı Plaket

Baskı plaketler piyasadaki en ucuz plaketler olup, okullar, dernekler ve maliyet olarak düşük ürünler arayanlarca tercih edilirler.